De Bouwvak komt eraan! Lees meer over onze openingstijden

Direct technische ondersteuning nodig?: Lees meer

icon wit | vandaglas bv - warmte isolatie

hoe het juiste isolatieglas kiezen

Het loont de moeite alle eigenschappen van isolatieglas goed te overwegen. Nieuw isolatieglas is namelijk een investering voor wel 30 jaar!

Het juiste glas kan duurzaam het leefcomfort binnen verhogen, bijdragen  aan energiebesparing en daarmee de CO2 uitstoot beperken.

Er zijn verschillende typen dubbel en triple isolatieglas. Het verschil wordt bepaald door het merk en het type low-e coating op het glas. Elke coating biedt een unieke combinatie van 'basis' prestatie-niveaus op het gebied van:
  • het beperken van warmteverlies van binnen naar buiten [Ug]
  • het doorlaten van gezond en activerend natuurlijk daglicht [TL]
  • het weren van ongewenste zonnewarmte om het serre-effect te voorkomen [g als 1-g]
  • het optimaal benutten van de zonnewarmte om de binnenruimte gratis te verwarmen [g]
 
vandaglas - isolatieglas en warmteverlies beperken vandaglas - isolatieglas en daglicht
vandaglas - isolatieglas en zonnewarmtewering vandaglas - isolatieglas en gratis zonnewarmte


Wordt de standaard aluminium afstandhouder vervangen door de speciale warm-edge spacer dan wordt nog eens warmteverlies aan de glasranden ter hoogte van het kozijn sterk beperkt. Meer informatie hieronder.

Omdat elke glastype zijn unieke set van prestaties heeft, raden wij aan om elke specifieke woon-/werksituatie ook te beoordelen op de omgeving en de ligging van het gebouw. De comfortbehoeften die dan duidelijk worden, helpen te bepalen welke 'basis' prestatie-niveau van welke glaseigenschap voor dit gebouw en de gebruiker ervan het belangrijkst is.

Hoogrendementsglas (HR) bestaat uit 2 of 3 glasplaten. De ruimte daartussen, de spouw, is gevuld met droge lucht of een edelgas als Argon of Krypton. Edelgassen isoleren beter dan droge lucht. Een onzichtbare low-e coating aangebracht op het glaspaneel weerkaatst de warmte terug de binnenruimte in:

vandaglas bv | positie low-e coating dubbelglas
 
vandaglas bv | positie sun coating dubbelglas
 
vandaglas bv | positie low-e of sun coatings triple glas
HR++ dubbelglas heeft een low-e coating aan de spouwzijde van de binnenruit [#3]
 
een low-e coating met ook een zonwerende eigenschap, bevindt zich op de spouwzijde van de buitenruit [#2]
 
HR+++  tripleglas heeft standaard op #5 een low-e coating en nog een extra low-e coating aan de spouwzijde van de buitenruit [#2]. Deze kan ook vervangen worden door een zonwerende coating [#2].

Door het extra glaspaneel, de tweede spouw en en de tweede low-e coating houdt tripleglas ca. 40% meer warmte binnen dan dubbelglas. Bij renovaties zal ook een nieuw kozijn nodig zijn indien gekozen wordt voor het dikkere tripleglas.

Wordt de standaard aluminium afstandshouder vervangen door de speciale warm-edge spacer dan wordt nog eens warmteverlies aan de glasranden ter hoogte van het kozijn sterk beperkt. Hieronder meer informatie.

Warmte binnenhouden, meer daglicht binnen krijgen, zonnewarmte buiten houden of er juist van profiteren? Welke comfortbehoeftes een rol spelen in de glaskeuze wordt meestal bepaald door de geveloriëntatie waarin de beglazing komt.

De zuid-west oriëntatie is de zonzijde van het gebouw. Kies hier voor isolatieglas [Ug] met een zonnewarmtewerende
[lage g] eigenschap.
vandaglas - het juiste glas bepaald door de geveloriëntatie

De noord-oost oriëntatie is de niet-zonbelaste zijde van het gebouw.

De zon schijnt hier minder vaak rechtstreeks naar binnen.

Overweeg hier isolatieglas [Ug] dat veel daglicht doorlaat [hoge TL] en combineert met de optimale benutting van gratis zonnewarmtewinst [hoge g]. Dit laatste draagt bij aan de natuurlijke opwarming van de binnenruimte.

 

Hoe lager de Ug-waarde, hoe beter de beglazing het warmteverlies van binnen naar buiten tegengaat.

TriplePerform driebladig isolatieglas kan 2x meer warmte binnenhouden dan IsoPerform dubbelglas:

In renovatie-situaties is er vaak nog sprake van enkelglas in het gebouw, waarbij de nieuwe IsoPerform ‘HR++ 1.0’ zelfs een bijna 6x betere warmte-isolerende werking heeft. Het resultaat?

 • minder energieverbruik,
 • minder CO2-uitstoot,
 • meer binnencomfort, tot dichtbij het glas!

TriplePerform en BENG (bijna energie neutrale woningen)

Per 1 januari 2021 moeten nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. De eerste stap voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen is de energiebehoefte voor verwarming en koeling beperken door

 • de gevel, ofwel “thermische schil”, van de woning/gebouw optimaal te isoleren,
 • zo veel mogelijk gratis energie als zonnewarmte of natuurlijk daglicht te benutten,
 • het risico op oververhitting te voorkomen.

De toepassing van triple glas is voor de thermische schil volgens  BENG nagenoeg de enige goede beglazing: beglazing met een lage Ug-waarde. Voor het optimaal benutten van de gratis zonnewarmte tijdens de koude periodes is belangrijk te kiezen voor de combinatie van een lage Ug-waarde en een hoge(re) g-waarde. Goed voor gevels op het noorden en oosten.

Voor het ontwerp van een comfortabele én gezonde BENG woning is het belangrijk de triple beglazing te kiezen die de optimale combinatie van de vier BASIS functies van glas biedt.
Wordt triple glas gekozen voor de renovatie van woningen, dan kan dit vaak alleen inclusief de vervanging van de kozijnen.

IsoPerform | dubbelglas met low-e coating

TriplePerform | tripleglas met 2 low-e coatings

Hoe lager de g-waarde, des te meer zonnewarmte het isolatieglas buitenhoudt. Denk aan de zonzijde van het gebouw.

Hoe hoger de g-waarde hoe meer de gratis zonnewarmte benut kan worden. Belangrijk bij de niet-zonbelaste gevel van het gebouw.

selectiviteit TL/g
De mate van zonnewarmte toetreding beïnvloedt in zekere mate de hoeveelheid inkomend daglicht. Er zijn diverse typen zonnewarmtewerende beglazingen beschikbaar.

In  de bepaalde situaties is wel zonnewarmtewering gewenst, maar geniet een ruimte met weinig inkomend daglicht geen voorkeur. Let in dat geval op de hoeveelheid daglicht toetreding [TL] per glastype. De ‘selectiviteit’ geeft de 'TL/g' verhouding weer: hoe hoger deze waarde des te meer daglicht komt binnen in relatie tot een sterke zonnewarmtewering.

IsoPerform | dubbelglas

vandaglas bv | SolarControl in IsoPerform

 TriplePerform | drievoudig isolatieglas          

De traditionele afstandhouder is van glanzend aluminium. Aluminium is een goede geleider van warmte waardoor warmteverlies van binnen naar buiten aan de glasranden onvermijdelijk is. Dit warmteverlies aan de randen kan beperkt worden door de aluminium afstandhouder te vervangen door een matzwarte warm-edge spacer.

isolerende afstandhouder

De warm-edge spacer is een roestvrijstalen INOX profielrug met een isolerende polypropeenbrug. De warm-edge spacer verbetert de thermische isolatie van de raamconstructie (kozijn inclusief glas: Uw) met 0,1 tot 0,3 W/(m2.K), afhankelijk van de lengte-breedte verhouding van het kozijn en het kozijnmateriaal.

vandaglas bv | warmtescan duidt thermische lekken in gevel

 De warmtescan toont duidelijk de thermische lekken aan de glasranden. Comfort tot dichtbij het glas met de warm-edge spacer.

Esthetiek

De matzwarte kleur valt visueel esthetisch weg in de spouw en veroorzaakt geen hinderlijke weerkaatsing van zonlicht. Dit speelt vaak een rol bij drievoudige beglazing waarin gewoonlijk twee aluminium afstandshouders zijn verwerkt. 

Triple beglazing

Wordt er gekozen voor drievoudige beglazing, dan is optimale thermische isolatie vaak doorslaggevend geweest voor deze keuze.  In dat geval mag en kan de warm-edge spacer niet ontbreken: reden voor vandaglas om onze TriplePerform standaard met de matzwarte warm-edge spacer uit te voeren. Zowel energetisch als esthetisch de beste oplossing!

vandaglas bv | Triple glas hinderlijke schittering alu spacer vs warm-edge spacer

De levensduur van isolatieglas is wel 30 jaar! Daarom loont het om in elke specifieke woon- of werksituatie goed na te denken  over wat het juiste multifunctionele glas op de juiste plaats aan duurzaam leefcomfort bijdraagt.

Combineer de thermische isolerende/zonnewarmtewerende eigenschap met één of meerdere andere eigenschappen van isolatieglas:

Voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen is er de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Hiermee kunnen isolatiemaatregelen van overheidswege gesubsidieerd worden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor ISDE Maatregelenlijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie 2022
In dit overzicht de producten van vandaglas die in aanmerking komen voor subsidie.

vandaglas bv | ISDE lijst dd 2022-07

Binnenkort worden hieraan toegevoegd:

 • IsoPerform SS Zero NG
 • IsoPerform XTR70/33
 • IsoPerformXTR61/29
 • IsoPerform SKN176
 • IsoPerform SKN165
 • TriplePerform Eclaz
 • TriplePerform Alfa
 • TriplePerform Sun

Meer informatie? Neem contact op met consulting@vandaglas.com