De Bouwvak komt eraan! Lees meer over onze openingstijden

Direct technische ondersteuning nodig?: Lees meer

icon wit | vandaglas bv - warmte isolatie

zonnewarmtewering

Thermisch isolerend glas met de extra zonwerende eigenschap helpt tijdens warme periodes ongewenste opwarming van ruimtes tegengaan.

SolarControl staat voor het gamma isolatieglas met low-e coatings voor warmte isolatie, die ook een zonnewarmtewerende eigenschap hebben.
Deze zonnewarmte toetreding wordt uitgedrukt in g: hoe lager de g-waarde, des te meer inkomende zonnewarmte door het glas wordt tegengehouden. Goed voor gevels op het zuiden en westen. Lees ook De juiste glaskeuze maken.

| zonwerende beglazing en daglicht

De mate van zonnewarmte toetreding beïnvloedt in zekere mate de hoeveelheid inkomend daglicht [TL]. De ‘selectiviteit’ geeft de Tl/g verhouding weer: hoe hoger de selectiviteit des te meer daglicht komt binnen in relatie tot een sterke zonnewarmtewering.

| gamma SolarControl coatings in IsoPerform (dubbel glas)

Referentiesamenstelling voor onderstaande prestaties: 4#-15a-4 
4 mm buitenruit met zonnewarmtewerende low-e coating op spouwzijde [#]- 15mm spouwbreedte, argongas vulling [a] - 4mm binnenruit.

vandaglas bv | SolarControl in IsoPerform

| gamma SolarControl coatings in TriplePerform (drievoudig glas)

Referentiesamenstelling voor onderstaande prestaties: 4#-15a-4-15a-#4
4 mm buitenruit met zonnewarmtewerende coating op spouwzijde [#] - 15mm spouwbreedte, argongas vulling [a] - 4 mm middenruit -  15mm spouwbreedte, argongas vulling [a] - 4mm binnenruit met low-e coating [#] op spouwzijde.

vandaglas bv | SolarControl in TriplePerform

Thermische isolatie [Ug]
Drukt het warmteverlies door het glas van binnen naar buiten uit in een waarde W/m2.K. Hoe lager deze Ug-waarde, des te beter de warmte-isolerende eigenschap van het isolatieglas.
vandaglas bv | isolatieglas termen en afkortingen


Doorlating natuurlijk daglicht [TL]
Deze waarde geeft in % aan hoeveel daglicht dit glastype naar binnen doorlaat. Daglicht beïnvloedt ons humeur, productiviteit en algehele gezondheid. Zoveel mogelijk natuurlijk licht in een gebouw betekent beweging, afwisseling van sfeer en variatie door het verloop van de dag, de seizoenen en het weer.

Buitenreflectie [RLext]
Geeft in % aan in welke mate de buitenruit het daglicht terugkaatst. Hoe hoger dit %, des te minder direct doorzicht van buiten naar binnen waardoor binnen meer een privacy gevoel ervaren wordt.
Zonnewarmte toetreding [g]
Drukt de hoeveelheid zonnewarmte uit die de beglazing doorlaat. Hoe lager deze g-waarde, des te meer zonnewarmte wordt er door het glas buiten gehouden. Hoe hoger de g-waarde, des te meer kan de gratis inkomende zonnewarmte benut worden voor de natuurlijke opwarming van de binnenruimte.

Binnenreflectie [RLint]
Geeft in % aan in welke mate de binnenruit het (kunst)licht terugkaatst. Hoe lager dit %, hoe beter het doorzicht naar buiten ervaren wordt.
Selectiviteit [TL/g]
In elke low-e coating staat de mate van het doorgelaten daglicht in relatie tot de hoeveelheid zonnewarmte die door het glas naar binnenkomt. Die verhouding wordt uitgedrukt in TL/g. De kunst is om tijdens alle seizoenen zoveel mogelijk natuurlijk daglicht te laten binnenvallen, terwijl ongewenste zonnewarmte wordt tegengehouden. Hoe lager de selectiviteitswaarde, des te beter slaagt de betreffende beglazing hierin.

Voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen is er de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Hiermee kunnen isolatiemaatregelen van overheidswege gesubsidieerd worden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor ISDE Maatregelenlijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie 2022
In dit overzicht de producten van vandaglas die in aanmerking komen voor subsidie.

vandaglas bv | ISDE lijst dd 2022-07

Binnenkort worden hieraan toegevoegd:

  • IsoPerform SS Zero NG
  • IsoPerform XTR70/33
  • IsoPerformXTR61/29
  • IsoPerform SKN176
  • IsoPerform SKN165
  • TriplePerform Eclaz
  • TriplePerform Alfa
  • TriplePerform Sun

Meer informatie? Neem contact op met consulting@vandaglas.com