De Bouwvak komt eraan! Lees meer over onze openingstijden

Direct technische ondersteuning nodig?: Lees meer

vandaglas bv | brandwerend glas De Knoop Utrecht

Brandwerend glas

Extra optie isolatieglas

Het Bouwbesluit schrijft voor dat in geval van brand iedereen veilig een pand moet kunnen verlaten. Vuur en rook mogen zich niet te snel verspreiden. Brandvertragend glas kan hierbij een uitkomst van levensbelang zijn. Zowel als enkelglas toegepast als in dubbel of triple isolatieglas!

Demonstratie brandwerende beglazing

Ontdek de kracht van brandwerend glas in actie! Bijgevoegde video toont de indrukwekkende eigenschappen die de veiligheid verhogen en ruimtes beschermen. Bekijk de video nu en leer waarom brandwerend glas een essentiële keuze is voor een veilige leefomgeving!

In geval van brand geniet het de hoogste prioriteit dat mensen vooral voldoende tijd hebben om veilig de vluchtroutes te volgen. Brandwerende materialen zijn daarom van groot belang bij het nemen van beschermende maatregelen tegen brandsituaties. Alleen effectieve bescherming tegen de hoge warmte-ontwikkeling, vlammen, giftige rookdampen en gassen verlengt de vluchttijd en verhoogt de kans op overleving!

Levensbedreigende situaties bij brand:

  • vluchtroutes die geblokkeerd worden door instorting van bouwconstructies
  • het verlies van oriëntatiepunten, toenemende paniek en verstikkingsgevaar door rookontwikkeling en giftige dampen
  • hitte-ontwikkeling die tot ernstige en dodelijke brandwonden kan leiden.

Typen brandwerend enkelglas

Afhankelijk van de brandwerendheidsklasse bestaan er diverse typen brandwerend enkelglas, bestaand uit

  • twee of meer glaspanelen die onlosbrekelijk aan elkaar gelamineerd zijn met een speciale interlayer en voorzien van een speciale TPS afstandshouder. Bij brand vormt het glas een stabiliteitsbarrière tegen rook, vlammen en giftige gassen en  wordt de interlayer geactiveerd dat het glas tot een hitte-isolerend schild maakt. Deze opbouw beperkt de stijging van de temperatuur aan de niet brandzijde. Het vereiste brandweringsniveau bepaalt de totale glasdikte.  [zie hieronder ook klasse EI]
  • twee of meer geharde glaspanelen met daartussen een transparante gel als interlayer. Deze gel reageert bij brand waardoor de beglazing een isolerende afscheiding vormt die aanzienlijk de straling vermindert aan de niet brandzijde. Het vereiste brandweringsniveau bepaalt de totale glasdikte. [zie hieronder ook klasse EW]
  • gehard veiligheidsglas met een verhoogde mechanische sterkte. In geval van brand  biedt deze beglazing 30 tot 60 minuten stabiliteit en rookafdichting. [zie hieronder ook klasse E]

Bij het testen van de brandwerendheid ervan wordt het glas onderworpen  aan thermische belastingen cf. officiële testomschrijvingen van de betreffende regelgeving. De tests gaan na of het glas voldoet aan drie criteria tijdens een minimale tijdspanne, en op basis waarvan de klassificatie wordt bepaald:

criterium /klasse Evlamdichtheid en stabiliteithet glas mag niet breken of barsten in geval van brand
criterium /klasse EWstabiliteit en stralingsreductiein geval van brand mag het glas niet breken of barsten en de kitnaden mogen geen vlammen en geen rook doorlaten.
criterium /klasse EIstabiliteit en temperatuursisolatiebij brand mag het glas niet breken of barsten, de kitnaden mogen geen vlammen en geen rook doorlaten, én een hitte isolerend schild vormen

Afhankelijk van de klassificatie is brandwerend glas verkrijgbaar in 30, 60,90 en 120 minuten brandvertragend.

Belangrijk! Het toepassen van brandwerend glas alleen is niet voldoende en vereist in feite een compleet brandwerend systeem bestaand uit op elkaar afgestemde materialen: glas, kozijn, beglazing en bevestigingstechnieken.

De meeste brandwerende beglazingen zijn ook als een component in dubbel of triple isolatieglas te verwerken. Neem contact met ons op voor een passend en verantwoord overleg.

Brandwerend isolatieglas

Brandwerend enkelglas