De Bouwvak komt eraan! Lees meer over onze openingstijden

Direct technische ondersteuning nodig?: Lees meer

Is 33.1 gelaagd glas veilig genoeg?

Wees verstandig: ga verder dan minimaal.

Jaarlijks raken er veel mensen, met name kinderen, gewond door brekend glas. Het is daarom dat de veiligheidsnorm NEN 3569 in het leven is geroepen. Deze norm omschrijft specifieke situaties waar toepassing van veiligheidsglas zeer wenselijk is, ook in woningen. Onder veiligheidsglas verstaan we glas dat bij breuk geen letsel veroorzaakt. Net als alle normen heeft de NEN 3569 een minimum: gelaagd glas 33.1. Maar over de veiligheid hiervan bestaat discussie. Hoe zit dat precies en wat te kiezen?

de NEN 3569 norm

Al in de jaren 80 van de vorige eeuw dachten glasprofessionals, bouwers en overheden na over het verminderen van het aantal slachtoffers. Daaruit ontstond begin jaren 90 de NEN 3569. De uitgangspunten van de NEN 3569 zijn bedoeld om te toetsen of het glas in een bouwproject op een veilige en betrouwbare manier wordt toegepast, zoals vastgelegd in de voorschriften van het Bouwbesluit. Om de zoveel tijd is de norm getoetst aan de nieuwe glas- en bouwontwikkelingen en veiligheidseisen. In 2001, 2011 en 2018 werden gereviseerde versies gepubliceerd, steeds met diverse aanwijzingen voor veilige glastoepassingen en altijd met een minimum advies.

gelaagd glas 33.1 versus 33.2

In de NEN 3569-2018 lezen we dat zowel een 4mm geharde ruit en een gelaagde ruit 33.1 mogen worden toegepast als letselbeperkend glas. Volgens de norm is 33.1 weliswaar minimaal, maar wel toegestaan en erkend als “letselveilig”. De discussie over dit advies gaat over de opbouw van 33.1 glas. Het doel van een gelaagde ruit is dat bij breuk de scherven bijeen worden gehouden, zodat er geen stukken glas vrij komen die als “scherpe dolken” voor zware verwondingen kunnen zorgen.

De opbouw 33.1 betekent 2 ruiten van elk 3 mm dik, gelamineerd met slechts 1 zogenaamde PVB interlayer van 0,38 mm dik. Het is niet ondenkbaar dat, indien gebroken, een van de 3 mm dikke ruitjes dwars door de dunne PVB interlayer (net iets meer dan een derde van een millimeter!) snijdt en er toch nog gevaar ontstaat. Een goed alternatief voor 33.1 is de 33.2 gelaagde ruit: een gelaagde ruit 33.2 bestaat ook uit twee ruiten van elk 3mm dik maar met een PVB interlayer van 0,76 mm. Vrijwel iedereen in de glasbranche is het erover eens dat die ene extra PVB laag al een veel betere bescherming biedt!

ons advies

Uit ervaring en de theorie weten we bij vandaglas: gebruik de NEN 3569-2018 om te zorgen dat uw bouwproject aan de veiligheidseisen voor glas voldoet, maar ga niet op het absolute minimum van het advies zitten. Eén stap hoger geeft de gebruikers gelijk veel minder kans op letsel. Dat is de veiligheid die u aan het project meegeeft

Wilt u meer weten? Zie ook onze webpagina: glas in lijn met de normen. Of neem contact op met consulting@vandaglas.com. U kunt ook onze vestiging bij u in de buurt benaderen: