De Bouwvak komt eraan! Lees meer over onze openingstijden

Direct technische ondersteuning nodig?: Lees meer

vandaglas bv | in lijn met de glasnormen

Pas altijd verantwoord, veilig en sterk glas toe.

Het Kennis Centrum Glas biedt diverse toelichtingen op normen die impact hebben op de sterkte en veiligheid van de toe te passen beglazing. Deze zijn terug te vinden op de website van Kennis Centrum Glas. Enkele ervan kunt u hier downloaden.
Het is niet altijd eenvoudig de norm juist te interpreteren. Persoonlijke advies nodig? Wij staan voor u klaar de juiste toepassing van deze normen na te leven. Contact.

WINDLAST BEREKENING | NEN-EN 1991 1-4 (incl. nationale bijlage  en NEN 2608)
Gevelbeglazing is onderworpen aan de kracht die de wind uitoefent op de gevel. De benodigde glassterkte in bepaalde regio gebieden en op bepaalde hoogtes, wordt aan de hand van de NEN 6702 berekend. In deze norm wordt de windbelasting bepaald als statische belasting.
vandaglas beschikt over speciale calculatieprogramma’s om uitgebreide glassterkte berekeningen te maken voor zeer specifieke situaties. Contact? 

Het Kennis Centrum Glas (KGC) deelt standaard windlast tabellen. Downloads:
KGC windlasttabellen | toelichting
KGC windlasttabel | enkelglas
KGC windlasttabel | enkel gelaagd glas
KGC windlasttabel | isolerend dubbelglas float
KGC windlasttabel | isolerend dubbelglas met 1 gelaagde ruit
KGC windlasttabel | isolerend dubbelglas met 2 gelaagde ruiten

DOORVAL VEILIG GLAS | NEN-EN 1991-1 & NEN2608
Welke glassamenstellingen bieden volgens de NEN-EN 1991-1 en de NEN 2608  bij een niveauverschil tussen de beide glaszijden van 100 cm of meer met een doorvalrisico voldoende veiligheid? De benodigde glasdikten van de diverse glassamenstellingen moeten altijd apart bepaald/berekend worden. vandaglas berekent deze glassterktes en -samenstellingen. Contact?
Downloads:
– KGC Infosheet NEN2608
– KGC Brancherichtlijn betrouwbaarheid glasconstructies toelichting
– KGC Brancherichtlijn betrouwbaarheid glasconstructies tabellen

DOORLOOP VEILIG GLAS | NEN3569
De naleving van de NEN 3569 inzake letselveiligheid is de beste manier om te voldoen aan de betrouwbaarheidseisen m.b.t. verticaal geplaatst glas.
Downloads:
– KGC Infosheet NEN3569
– KGC Letselveiligheid en het Bouwbesluit

INBRAAKVERTRAGEND GLAS
Om eigendommen en personen te beschermen tegen diefstal en vandalisme vormt gelaagd veiligheidsglas in geschikte kozijnen een solide obstakel.
– KGC Inbraakwering en Glas samen met Politiekeurmerk Veilig Wonen

GLAS PLAATSEN | NPR3577
Om het doorzicht en de levensduur van het isolatieglas te kunnen garanderen, is vereist dat het isolatieglas op de voorgeschreven manier wordt geplaatst. Dit wordt beschreven in de NEN3576 en de praktijkrichtlijn NPR3577. Gecertificeerde glaszetters plaatsen altijd volgens de NPR3577.
Downloads:
– KCG Overzicht/uitleg NPR3577
– KGC Inbraakvertragend glas plaatsen
– vandaglas b.v. | IsoPerform / TriplePerform garantievoorwaarden

BEOORDELING VAN GLAS BIJ OPLEVERING
wat is inherent aan het materiaal glas? Wat zijn de toleranties voor een kras, puntfout of vlek? Wanneer is een klacht terecht?
Het KCG biedt duidelijkheid waar op te letten bij de oplevering van glas.
Downloads:
– KGC Beoordeling isolatieglas bij oplevering
– KGC Beoordeling enkelglas bij oplevering

Contact: advies over de juiste toepassing van de normen? info@vandaglas.com