De Bouwvak komt eraan! Lees meer over onze openingstijden

Direct technische ondersteuning nodig?: Lees meer

Wet kwaliteitsborging
voor bouwen

12 februari 2024

De nieuwe wet kwaliteitsborging voor bouwen (WKB) is vanaf 1 januari 2024 actief in werking getreden. Wat gebeurt er dan? Er zullen in overeenstemming met de omgevingswet een aantal zaken veranderen ten aanzien van de aansprakelijkheid voor bouwers.

In eerste instantie betreft het de nieuwbouw van eenvoudige bouwwerken in de 1e risicoklasse, de laagste categorie waarin bijvoorbeeld woonhuizen en reguliere gebruiksruimtes zijn opgenomen. Er zal dan strenger bouwtoezicht komen in een persoon van een kwaliteitscontroleur of kwaliteitsborger die controleert of het gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen.

Ook op het gebied van aansprakelijkheid heeft de aannemer of bouwer zelf aan te tonen dat het geleverde product juist is opgeleverd. Ook na oplevering blijft de bouwer aansprakelijk voor de opgeleverde bouwwerken. Hij zal zich moeten verzekeren tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Dit moet actief en vooraf duidelijk worden overlegd.

De reden van deze wet is dat consumenten beter beschermd worden en ook na oplevering  meer rechten hebben. De kwaliteit zal naar alle verwachting verbeteren en de kosten achteraf zullen worden gereduceerd.

Voor de glasbranche bevat dit ook zeker een aantal belangrijke veranderingen.

Vanaf 2025 zal de WKB stapsgewijs worden uitgebreid naar de overige bouwwerken.