De Bouwvak komt eraan! Lees meer over onze openingstijden

Direct technische ondersteuning nodig?: Lees meer

Fibonacci

Coatingpositie zeer belangrijk bij plaatsen isolatieglas

Bij HR++ dubbelglas heeft één glaspaneel een coating aan de spouwzijde. Bij Tripleglas zijn twee glaspanelen voorzien van een coating. 
De coating is een thermisch isolerende, of een thermisch isolerende met een extra zonnewarmtewerende eigenschap. De eerste houdt de (gestookte) warmte binnen tijdens de koudere seizoenen. De tweede doet dat ook, maar tijdens de zonrijke dagen houdt het ook inkomende zonnewarmte tegen.

Positie coating bij plaatsen zeer belangrijk!

Voor het optimale effect van deze twee type coatings, is de positie van de coating bij het plaatsen van het isolatieglas erg belangrijk.
Om de posities aan te geven wordt altijd van buiten naar binnen gerekend. Zo is bij dubbelglas positie 1 de buitenzijde van de buitenruit, en positie 3 de spouwzijde van de binnenruit. “Positie” wordt ook wel eens aangeduid met #.

› Bij het plaatsen van  dubbelglas moet

  • de thermisch isolerende coating, altijd op #3, de spouwzijde van de binnenruit, gezet worden.
  • de thermisch isolerende coating met een extra zonnewarmtewerende eigenschap moeten altijd op #2, aan de spouwzijde van de buitenruit, geplaatst worden.
vandaglas bv | HR++ isolatieglas
› Triple beglazing kan twee thermisch isolerende coatings hebben: op #2 en #5
Wanneer één van de coatings ook zonwerend is, dan moet de beglazing zo geplaatst worden dat de zonnewarmtewerende coating op positie #2 komt.
vandaglas bv | HR++ isolatieglas

Coating informatie op product sticker

Op de sticker van de ruit staat bij vandaglas altijd aangegeven op welke positie de buitenzijde is: deze wordt aangegeven met een uitroepteken (!) bij de ruit waar de coating op zit. De sticker zelf is dus NIET leidend!
Om productietechnische redenen wordt de sticker veelal op de ruit zonder coating geplakt. Dit is echter niet standaard het geval: bij dubbelglas met een zonwerende coating zit de sticker op de gecoate ruit. Bij triple beglazing betreft het namelijk een coating aan beide zijden en bij zonwerend zit de coating juist aan de buitenzijde.

Hieronder voorbeelden van de stickers (C=Coating).
Links is een triple beglazing met 2 dezelfde coatings en met een buiten- en binnenruit van gelijke glasdikte.
Rechts een HR++ dubbelglas, 2-zijdig gelaagd met buitenzijde matte folie)

vandaglas bv | isolatieglas productstickers

 

Coating op HR++ dubbelglas controleren

Bij een isolatieglassamenstelling met één gelaagde ruit of met ruiten in verschillende glasdiktes is dit snel te zien. Bij een samenstelling met gelijke glasdiktes zal bij een standaard HR++ dubbelglas gekeken moeten worden aan welke zijde de coating zit middels een test.

De locatie van de coating is te controleren door een lampje of vlammetje voor de ruit te houden, waarbij het vlammetje of lichtje 4x wordt gereflecteerd in de ruit: positie 1, 2, 3 en 4. De reflectie van de gecoate zijde zal hierbij anders van kleur zijn, en zo kun je snel zien waar de coating zit.

 

Coating op triple ruiten

Bij triple beglazing maakt het bij 2 dezelfde coatings en waarbij de glasdikte van de buitenruit en de binnenruit gelijk zijn, niet uit hoe deze geplaatst wordt.
Bij een gelaagde zijde is het belangrijk dat deze aan de doorloop of doorvalveilige zijde wordt geplaatst. Dit is dan ook weer duidelijk te zien door de plaatsende partij.

Met een zonwerende triple ruit is dit alleen te herkennen wanneer de diktes van de buitenste ruiten verschillen. Met 2 gelijke buitenzijdes is dit niet meer te herkennen zonder de juiste meetapparatuur.

Vanuit de fabrikant zal er in dit soort gevallen een speciale sticker op de ruit worden geplakt op de zonwerende zijde. Dit wordt standaard gedaan bij gevallen die niet door de plaatsende partij zichtbaar zijn zonder speciale apparatuur. In andere gevallen is de plaatsing van zonwerende stikkers geen standaard en moet dit apart vermeld worden bij aanvraag mocht dit wenselijk zijn.

 

Zonnesticker

vandaglas bv | isolatieglas zonnestickerVanuit de productie wordt in dit soort situaties een speciale zonnesticker op de ruit worden geplakt op de ruit met de zonwerende coating. Dit wordt standaard gedaan bij isolatieglassamenstellingen waarbij de coatingpositie voor de plaatsende partij niet te bepalen is zonder speciale apparatuur. In andere gevallen is de plaatsing van zonwerende stickers geen standaard en moet dit apart vermeld worden bij bestelling mocht dit wenselijk zijn.